De Stichting Bio-KI vraagt momenteel (najaar 2014) de biologische sector om Bio-KI en andere activiteiten die bijdragen aan meer biologisch uitgangsmateriaal voor de dieren in de biologische landbouw daadwerkelijk te steunen. Wij zijn in gesprek met de veehouders en het BioHuis, Natuurweide en ook met de BD Vereniging en Stichting Demeter. Wij vinden het vreemd dat er al wel regelgeving is voor biologisch zaadgoed voor planten en nog niet voor de dieren. Dit terwijl het zaad van de dieren uit de gangbare fokkerij en vermeerdering komt waar het dierwelzijn minder wordt gerespecteerd dan in de biologische landbouw. Zo blijven fokdieren altijd binnen, zijn ze individueel gehuisvest en voor rundveefokkerij worden jaarlijks alleen in Nederland al honderden koeien en pinken herhaaldelijk gesuperovuleerd met hormonen. Bij een biologische vermeerdering zou dit niet worden toegestaan. Een werkgroep van de Natuurweide bestudeert momenteel of er aanvullende regelgeving mogelijk is voor o.a. dierwelzijn en biodiversiteit. Het zou toch goed zijn voor de sector als gebruik van Bio-KI daarin meegenomen zou worden.