De Stichting Biologische Veeverbetering heeft als doel daadwerkelijk biologische fokkerij te bewerkstelligen. Voor de melkveehouderij is nu de Cooperatie Bio-KI opgezet.

Met Bio-KI worden daadwerkelijk stieren van biologische bedrijven ingezet. Wij selecteren stieren uit de beste stiermoeders van biologische bedrijven. De spermawinning gebeurt via “KI de Toekomst” die EU gecertificeerd sperma op de markt brengt.
Het fokdoel richt zich met name op hoge levensproductie op basis van een biologische bedrijfsvoering. Er worden stieren geselecteerd uit koefamilies die dat presteren.

Het FOKDOEL

  • Hoge levensproductie, wat laatrijpe dieren (gerelateerd aan productieomstandigheden)
  • Hoog eiwit (>3,5%) en vet gehalte in de melk
  • Hoge vruchtbaarheid en (uier)gezondheid
  • Sterk exterieur (liefst iets gesloten) en balans (triple A code)
  • Stiermoeders moeten boven het koppelgemiddelde uitstijgen.

Daarbij moeten de moeders en grootmoeders van de stieren de beste van de veestapel zijn, goed gezond zijn en een goede vruchtbaarheid tonen.
De stichting zoekt naar geschikte stiermoeders en stieren en met de betreffende eigenaren van deze dieren wordt gekeken of zij van deze koeien een stiertje willen inzetten. De veehouder mag dit zelf financieren, maar de stichting Bio-KI financiert dit ook zelf met ondersteuning van voorfinanciering door veehouders.

Het netwerk Bio-KI werd van 2009-2010 gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. In 2011 ging het Netwerk via de stichting op eigen kracht verder met ondersteuning van het netwerk Duurzame fokkerij. Sinds 2018 is Bio-KI een Cooperatie geworden met een bestuur .

Er wordt gestreefd naar een efficiënt en betaalbaar fokprogramma en het vermijden van inteelt. Uit onderzoek bleek al snel dat dit niet mogelijk was met een testprogramma, daarvoor is de populatie biologisch gehouden koeien te klein en de testmethode te duur.

Uitdagingen

Daarom is het Bio-KI programma gebaseerd op het Young Bull systeem zoals dat ontwikkeld is door Maurice Bichard. Dit is een goedkoper systeem waarmee door een kort generatie-interval toch een bijna even snelle genetische vooruitgang mogelijk is.
De grote uitdaging is de markt, oftewel willen de biologische melkveehouders echt dosis van deze biologische stieren afnemen‌ Een tweede grote uitdaging is het aanbod van een breed scala van goede stieren.

Samen stieren financieren

De Stichting Bio-KI zette voorheen in op een systeem van voorfinanciering of “crowd funding”. Veehouders worden uitgenodigd 50 of 100 euro (excl. 6% Btw) te doneren. Met het verzamelde geld en inkomsten uit de verkoop kon Bio KI stieren inzetten.Nu heeft de cooperatie Bio-KI leden die elk jaar 100 euro contributie betalen. Zo komt er een constante geldstroom op gang en wordt Bio-KI breder gedragen in de sector. De leden kopen de rietjes van de Bio-KI stieren met korting.

Nu 14 stieren op de markt

Er zijn nu 25 stieren beschikbaar. Deze stieren zijn vooral geselecteerd op de levensproductie van de moeders en grootmoeders. Daarbij zijn goede eiwitgehaltes in de melk belangrijk in de biologische landbouw en moeten de moeders qua exterieur, productie en gezondheid uitstijgen boven de veestapel. Sperma van deze Bio-KI stieren is beschikbaar via Bio-KI en KI-de-Toekomst, maar kan natuurlijk ook via Bio-KI naar uw eigen KI organisatie geleverd worden.

Bekijk de overzichtspagina