De Stichting Biologische Veeverbetering (SBV) – Bio-KI  is ontstaan uit de biologische melkveefokclub die in het begin van deze eeuw vanuit het LBI is opgericht door Wytze Nauta met een aantal biologische melkveehouders. De melkveehouders van het eerste uur waren Anne Koekkoek, Ben van Tilburg, Frits Lozeman, Irene vd. Voort en Wichert Koopman. Wytze Nauta is in 2009 gepromoveerd op zijn onderzoek naar mogelijkheden voor biologische melkveefokkerij. Daarna is met de fokclub een bedrijfsnetwerk opgericht genaamd Bio-KI, waarmee de activiteiten van het huidige Bio-KI zijn opgestart.

Om in zijn algemeenheid de biologische fokkerij te stimuleren, dus ook voor andere diersoorten, naast melkkoeien ook voor varkens, kippen en geiten, en om daarvoor middelen te kunnen verkrijgen, is in 2012 de stichting Biologische Veeverbetering – Bio-KI opgericht door Wytze Nauta en de veehouders Sytze Kooistra en Douwe Leenstra. Naast dit bestuur zijn momenteel ook nog Anne Koekkoek, Frits Lozeman, Ben van Tilburg en Corneel van Rijn, allen veehouders, op de achtergrond met de stichting actief voor de melkveefokkerij.

SBV werkt ook met BD pluimveehouder Gerjan Slingenbergh en BD eierhandelaar Wim Vredevoogd (de grote Kamp) aan de fokkerij van een bedrijfseigen dubbeldoelkippenras. Daarnaast is hij voorzitter van Eco-AB, het European Consortium for Organic Animal Breeding, dat ook meer biologische fokkerij stimuleert wereldwijd.

De Stichting Biologische Veeverbetering – Bio-KI is opgericht te Amersfoort op 28 juni 2012. De oprichters zijn Wytze Nauta (voormalig onderzoeker – adviseur LBI), Sytze Kooistra (melkveehouder te Warstiens) en Douwe Leenstra (melkveehouder te Koudum). Het doel van de stichting is de biologische fokkerij te ondersteunen door met name het Bio-KI fokprogramma uit te voeren waarmee voor de biologische melkveehouderij biologische stieren beschikbaar komen.

Meer informatie leest u ook in dit persbericht.