Bij de oorspronkelijke Nederlandse rundveerassen komt nog veel natuurlijke fokkerij voor. Door de import van Holstein Friesians vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw, werden de meeste rassen, de Blaarkoppen, de Fries-Hollandse en Fries rode melkkoeien, de Maas Rijn en IJssel (MRIJ) koeien en ook verschillende melk/vleesrassen als Brandrode, Lakenvelders, bijna van de kaart geveegd. Bijna 100% van de melkkoeien werd door inkruisen met een Holstein stier een Holstein koe. De fokkers van de oorspronkelijke rassen moesten zelf de fokkerij gaan opzetten en moesten daarvoor vaak over naar het gebruik van dekstieren voor natuurlijke dekking. Alleen voor het MRIJ ras met ongeveer 10.000 dieren bleef een landelijk fokprogramma bestaan. De laatste jaren komen deze rassen omwille van de duurzaamheid en biodiversiteit weer meer in de belangstelling en komt er ook weer meer sperma via KI stieren beschikbaar. Op deze plek vindt u enige informatie en de websites van de betreffende groeperingen/verenigingen/stichtingen met informatie over het ras en fokkerij.

Voor het grootste ras, het MRIJ vee is geen officiële organisatie of website. KI stieren van dit ras kun je vinden op de sites van CRV of KI-Kampen en/of KI Samen.

De fokkers van het Fries Hollands melkvee hebben zich in de jaren ’80 van de vorige eeuw verenigd om hun ras in stand te houden. Zij gingen zelfs zo ver om een KI organisatie op te zetten: KI-Kampen, die eerst alleen dus FH stieren ging vermarkten, maar later uitgroeide tot een bredere KI organisatie. De vereniging voor het fokken van Fries Hollands vee heeft sinds 2010 haar eigen website www.frieshollands.nl. Op deze website vindt je informatie over de vereniging, de fokbedrijven en de vele stieren die beschikbaar zijn.

Ook voor het kleine ras Fries Roodbont is in 1993 een stichting opgezet met nu ook haar eigen website: www.zeldzamerassen.nl/roodbontfriesvee/. Dit ras bestaat nog slechts uit ongeveer 400 dieren die op veel verschillende bedrijven staan. Slechts drie of vier bedrijven melken groteren aantallen (20-30) fries roodbonte koeien. Dit vee wordt ook als zoogkoe gehouden op Rispens State in IJlst: www.friesroodbont.nl

De Groninger Blaarkop is sterk in opkomst. Er is een stichting voor opgericht: www.blaarkopnet.nl, en men heeft de aandacht getrokken met verschillende projecten omtrent de duurzaamheid en soberheid van dit vee. Natuurlijk heeft de Blaarkop ook zijn tekening mee, de witte koppen herken je snel en sieren het Hollandse cultuurlandshap. Verschillende KI organisaties verkopen weer sperma van de Blaarkopstieren.

Het Brandrode rund is een voorloper van het MRIJ vee (of andersom? hier is wel dicussie over). Het is een robuust ras dat vooral als vleesvee wordt gehouden. Dit mooie donkerrode vee graast steeds meer in natuurgebieden. Er is een vereniging voor opgericht en er wordt op verschillende boerderijen vlees van dit ras verkocht. Meer informatie op: www.vereniginghetbrandroderund.nl en de website van het meest bekende brandrode bedrijf: www.kleinswormink.nl.

De mooie rood- of zwartbonte Lakenvelders kunt u ook niet missen in het landschap, al zijn ze niet zoveel meer te zien. Maar ook dit ras groeit weer wat en er zijn zelfs een paar grote melkveebedrijven met dit ras. De vereniging is fanatiek bezig met de promotie van het ras: www.lakenvelderrund.nl. Websites van een paar bedrijven: www.lakenvelderkoeien.com en www.hoevedelakenvelder.nl.