De biologische pluimveehouderij is bijna volledig afhankelijk van de gangbare pluimveefokkerij. Deze wereldwijde industrie levert verschillende hybriden of ‘merken’ aan de pluimveehouders. Dit zijn kruisingsproducten uit een vierwegkruising. Aan de basis staan vier zuivere rassen die door de fokkerijorganisaties voor speciale eigenschappen worden gefokt. Zoals een schilder dan zijn kleuren mengt, zo stelt de fokkerij dan hybriden samen voor verschillende doeleinden, kooikippen, scharrelkippen, vleeskippen et cetera. Dit alles is zo ontstaan om tot maximale productie van de dieren te kunnen komen. Met de zuivere rassen kan men heel specifiek op bepaalde eigenschappen fokken en deze dan samenbrengen in een hybride.Voordeel is tevens dat een veehouder niet met de hybriden verder kan fokken omdat dit veel variatie geeft. Zo moet de pluimveehouder na elke ronde van 14-16 maanden weer nieuwe jonge legkippen aankopen. Deze fokkerij kan zich moeilijk aanpassen aan biologische landbouw.

 

De wereldwijde grootschalige productie kan (of wil) niet speciaal kippen fokken onder biologische omstandigheden. Hierdoor haalt een biologisch werkende pluimveehouder steeds ‘vreemd’ uitgangsmateriaal op zijn bedrijf dat onder gangbare omstandigheden is geselecteerd en gefokt. De kuikentjes voor de legkippen worden wel onder biologische omstandigheden opgefokt tot 18 maanden oud, de leeftijd wanneer zij naar een legpluimveebedrijf gaan. Dit zijn dan de biologische legkippen.
Bijkomende problemen met deze gangbare fokkerijmethode is het te hoge sterftecijfer van de legkippen, het doden van de eendags-haantjes, de broertjes van de legkippen, en het te snel groeien van de vleeskippen, de broilers.

Om toch tot een meer passende kip en biologische fokkerij voor biologische productie te komen zijn verschillende mogelijkheden:

  • Het maken van speciale hybriden
  • Het ontwikkelen van een biologische fokkerij op biologische bedrijven.

Hybriden

Het maken van speciale hybriden gebeurd door de grote pluimveefokkerij organisaties zoals Lohmann en Hendriks Genetics. Zij hebben verschillende zuivere lijnen in huis waarmee zij via een 4-weg kruising hybride kippen op de markt brengen zoals Lohmann Brown, Amberlink, Silvernick, enz. Zulke ‘producten’ worden dan zoveel mogelijk aangepast aan de omstandigheden waarin zij moeten produceren. Zoals een schilder zijn kleuren mengt, worden deze kippen samengesteld uit eigenschappen van de verschillende zuivere lijnen.Deze hybriden zijn in staat om wel 330 of meer eieren per jaar te kunnen leggen. De fokkerij speelt zich af binnen de bedrijven, de zuivere lijnen krijgt de buitenwereld niet te zien. Dat is hun genetisch kapitaal waar steeds mee verder gefokt wordt voor nog betere prestaties. Voor biologische productie worden alleen de hybride kuikens onder biologische omstandigheden opgefokt. Daarna mogen zij biologische eieren produceren.