Verkenning van economische en foktechnische consequenties van georganiseerde fokkerij voor de biologische varkenshouderij.
R. Hoste, D.W.B. Ducro-Steverink en A.J.J. Bosma, Raport 2.07.05, LEI. Den Haag, 31 p. Prijs: €8,50