Crowdfunding actie “Adopteer een Stier” werd een succes

DSC_0038De Stichting Bio-KI zette samen met Crowd About Now (CAN) uit Utrecht de crowdfundingsactie “Adopteer een Stier” op om de burger en consument te betrekken bij het opzetten van biologische melkveefokkerij.  Zo kon U als consument van lekkere biologische zuivel en vlees meehelpen om deze producten nog meer diervriendelijk en biologisch te maken met biologische melkveefokkerij

Het werd een mooi succes. Samen haalden we 18.000 euro op om nog eens vijf nieuwe stieren in te kunnen zetten. In oktober gaan we samn met de donateurs/crowdfunders bij een aantal biologische bedrijven op bezoek om de stier en zijn dochters te bekijken en verder te kijken naar de toekomst van biologische fokkerij.

IMG_7555

Hoezo biologische fokkerij?

Diervriendelijk.
De gangbare fokkerijpraktijk is gebaseerd op een zo snel mogelijke voortplanting van fokdieren. Er wordt volop gebruikgemaakt van superovulatie. Hiervoor worden van honderden jonge koeien ingespoten met hormonen (FSH) om maar zo snel mogelijk veel nakomelingen van deze dieren te verkrijgen. De embryo’s hieruit worden dan uit de donorkoe gespoeld en overgezet in draagmoeders. Deze praktijk is niet toegestaan in de biologische landbouw maar de melkveehouders gebruiken wel stieren uit dit systeem. Hier willen wij verandering in brengen. Hiervoor hebben wij Bio-KI opgericht. Wij selecteren goede koeien op biologische bedrijven. Als deze dan een mooi stiertje ter wereld brengen, groeit dat op op het biologisch bedrijf, gaat lekker naar buiten met ander jongvee en mag daar al de eerste pinken en koeien dekken. Als het stiertje 1,5 jaar oud is, gaat hij voor Bio-KI ongeveer 6 weken naar een KI dekstation waar een paar keer zijn sperma wordt verzameld en ingevroren. Daarna gaat het stiertje weer naar een ander bedrijf om vader te worden tussen de koeien. Het stiertje leidt dus een lekker biologisch leven i.t.t. de gangbare stieren die nooit buiten komen, nooit een koe zien, jarenlang in de stallen staan te wachten.

Passende dieren.
Dochters van biologische Bio-KI stieren passen beter bij het biologisch bedrijf. De stieren uit de gangbare melkveehouderij zijn geselecteerd voor een ‘high input’ milieu waarin dieren naast gras veel krachtvoer krijgen en vaak antibiotica om gezond te blijven. Als dan de dochters van deze stieren op een biologisch bedrijf worden geboren, dan is de kans groot dat zij niet tegen dit low-input systeem met weinig krachtvoer en antibiotica kunnen. Bij ziekte (uieronsteking, pootinfecties) moeten zij immers meer op eigen kracht beter worden. Met het gebruik van biologische stieren selecteer je daarom ook die dieren die beter passen bij het biologisch bedrijf, robuuster en weerbaar zijn. Dit komt ook het dierwelzijn ten goede.

Biodiversiteit.
Een derde reden is de biodiversiteit en steeds verder gaande vercommercialisering van de fokkerij, wereldwijd. In principe is het mogelijk op de vele milioenen melkkoeien op de wereld te bevruchten met het sperma van één stier of een paar stieren. Hiervoor kan een goede fokstier worden gekloond, zodat in elk werelddeel een zelfde stier op een KI station kan staan en vele honderduizenden rietjes met zaad kunnen worden ingevroren. Ja dat is theoretisch mogelijk. Dat gebeurt natuurlijk niet maar de drang van de commerciële fokbedrijven is wel groot om steeds weer van de beste stieren en daarna van hun zonen zoveel mogelijk zaad te verkopen. Daardoor is er nu al te veel inteelt in de populaties melkkoeien met alle problemen van dien. Van Bio-KI stieren vriezen wij momenteel maar 1000 of 2000 dosis in. Voor de 25.000 biologische melkkoeien in Nederland zijn dan bijvoorbeeld 20-30 jonge stieren per jaar nodig die bovendien niet aan elkaar verwant zijn. Zo willen wij ook de nodige biodiversiteit stimuleren. Wij gaan er vanuit dat de nieuwe stieren gemiddeld altijd weer beter zijn.Dus waarom zou je steeds dezelfde stieren gebruiken?

Geen GMO.
Als laatste zien wij gestaag de opmars van grote multinationale ondernemingen die eigenschappen, al dan niet ingebracht via genetische modificatie, proberen te claimen, te patenteren. Dit wordt ook steeds eenvoudiger door de crisp-cas9 techniek. Deze techniek staat bij IFOAM op de GMO lijst. Dit willen wij als biologische sector niet, GMO is strikt verboden in de biologische landbouw. Ook daarom is het nodig om voor de biologische landbouw aparte fokkerij op te zetten, voordat het te laat is.

koe-loeien-322320Wij bio-koeien willen een echte biologische stier !