De Coöperatie Biologische Rundveefokkerij – Bio-KI u.a. is per 2018 opgericht. Biologische veehouders en andere geïnteresseerden kunnen nu lid worden.Afdrukken

Het doel van de coöperatie is biologische fokkerij van rundvee voor haar leden beschikbaar te maken.

De coöperatie doet dat door de gezamenlijke selectie en inkoop van fokstieren van biologische bedrijven. Deze stieren worden onder biologische omstandigheden opgefokt en gaan voor de spermawinning 2 maanden naar KI de Toekomst in Albergen. Daarna gaan de stieren meestal als dekstier naar een biologisch bedrijf dat geen KI gebruikt.

Het fokdoel waarop stieren worden geselecteerd is vooral gebaseerd op een hoge levensproductie van melk, vet en eiwit van koeien op een biologisch bedrijf. Wanneer koeien dat laten zien hebben zij daarvoor de kenmerken in zich en geven zij die door  via hun zonen.

De biologische rundveehouderij is divers en daarom worden er ook stieren van verschillende rassen en soms kruislingen ingezet. Dit ook om de diversiteit te stimuleren.

Het bestuur van de Coöperatie wordt gevormd door:

  • Douwe Zijlstra uit Hallum
  • Hanneke Jellema uit Loënga
  • Liesbeth Brands uit Driebergen
  • Wytze Nauta uit Amersfoort

Voor meer informatie kunt u bellen met Wytze Nauta 06-24284100

Als u lid wilt worden stuur dan een email naar Wytze Nauta, bio-ki@ziggo.nl . Wij sturen u dan de overeenkomst toe voor ondertekening.

Indien gewenst kunnen wij u de Statuten daarvoor toesturen.