Kip+haanF6

Dubbeldoelkippen

In 2009 is vanuit het Louis Bolk Instituut gestart met het fokken van een dubbeldoelkip op het bedrijf van Gerjan Slingenbergh te Ane (nabij Hardenberg). De basis daarvoor waren een aantal hybriden en een paar zuivere rassen, een zuivere Sussex en een Hagheweyder haan. Met deze hybriden en rassen zijn vijf families gevormd die steeds volgens het familieteeltschema gecombineerd. In 2012 is deze fokkerij naar Wytze Nauta in Amersfoort verhuisd en in 2017 is daar de 11de generatie kippen bereikt.

Het doel is om tot een kip te komen die naast minimaal 250 eieren per jaar wat meer aanleg heeft voor vlees ook, zodat de haantjes kunnen blijven leven en opgefokt kunnen worden voor vlees. Daarnaast is het ook wenselijk dat deze kippen langer dan 14 maanden en meer legronden mee gaan. Liefst kunnen zij een of twee maal worden geruid.

Momenteel (in 2017) wordt vanuit de SBV deze fokkerij meer in de praktijk van de kleinschalige pluimveehouderij (50 tot 100 kippen) geïntegreerd. In verschillende regio’s worden op minimaal vijf bedrijven kippen van de verschillende families gehuisvest. Deze vijf bedrijven vormen dan samen een nieuwe fokgroep.

De fokunit met vijf hokken met uitloop te Amersfoort

De fokunit met vijf hokken met uitloop te Amersfoort

Ook in Duitsland, België en Polen is interesse voor deze bedrijfseigen fokkerij. Vooral in Duitsland is steeds meer vraag naar ‘boerderij-eieren’, eieren uit kleinschalige systemen, een reactie op de steeds grootschaliger productie van “das bauern ei”.
Het is belangrijk dat er op verschillende plaatsen verspreid over Nederland en daarbuiten fokunits van de grond komen. Dit om het risico van ruimen vanwege ziekten te voorkomen.