Vlugschriften:

 1. Productiedaling door omschakeling melkvee
 2. Genotype-milieu interactie tussen gangbaar en biologische melkproductie
 3. Fokkerijvraag van de Nederlandse biologische melkveehouder.
 4. Fokken op levensproductie.

Rapporten:

 1. Visie van de BDlandbouw op fokkerij (K. Varekamp 1997) (nog niet digitaal beschikbaar)
 2. Visie op fokkerij, Discussierapport (W.Nauta et al., 2001)
 3. Familieteelt voor biologische veehouderij (W. Nauta, IFOAM vertaling)
 4. Fokkerij in de Biologische melkveehouderij (W.J. Nauta, NL vertaling proefschrift)

Wetenschappelijk artikelen:

 1. Nauta, W.J., A.F.Groen, R.F. Veerkamp, D. Roep and T. Baars (2005). Animal Breeding in Organic Dairy Farming: an Inventory of Farmers Views and Difficulties to overcome. Wageningen Journal of Life Sciences (NJAS) 53-1, 19-34.
 2. Nauta, W.J., T. Baars and H. Bovenhuis (2006).Converting to organic dairy farming: Consequences for production, somatic cell score and calving interval of first parity Holstein cows. Lifestock Science 99: 185-195.
 3. Nauta, W.J., R.F. Veerkamp, E.W. Brascamp, H. Bovenhuis. (2006) Genotype by Environment Interaction for Milk Production Traits between Organic and Conventional Dairy Cattle Production in the Netherlands. Journal of Dairy Science 89: 2729-2739.
 4. Nauta, W.J., T. Baars and C. Cazemier, 2005. Kinship breeding as a foundation for organic dairy production. 15th Organic World Congress of the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) “Unites the Organic World”, 20-24 September, Adelaide, Australia.
 5. Nauta, W.J., 2009. Selective Breeding in Organic Dairy Production (Proefschrift W.J. Nauta, engelstaling, NL samenvatting )