Heeft u vragen of opmerkingen over biologische fokkerij, deze site of andere gelieerde zaken, dan kunt u contact opnemen met Wytze Nauta via bio-ki@ziggo.nl